TERAPIA VALO

Psykoterapiaa, toimintaterapiaa, kirjallisuusterapiaa, työnohjausta ja koulutusta Oulussa

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa tulevaisuussuuntautuneisuutta, jossa hyödynnetään asiakkaan voimavaroja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Työnohjaus ja kouluttaminen

Työnohjauksessa voidaan purkaa työhön littyviä tunteita luottamuksella.

Kurssit,koulutus- ja virkistyspäivät sekä muut vastaavat ovat esimerkkejä tilanteista, joissa koulutuksia voidaan järjestää. 

Kirjallisuus- ja toimintaterapia

Kirjallisuusterapia eli sanataideterapia on ekspressiivisiin taideterapioihin eli itseilmaisuun perustuviin terapioihin kuuluva terapiamuoto, jossa käytetään valmista kirjallista aineistoa tai itse tuotettua tekstiä.

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa.

Marika Salonurmi

Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Olen syntynyt Haapajärvellä vuonna 1971. Olen puoliso, äiti ja mummo. Harrastan luonnossa vaeltamista, valokuvausta, nuotiolla istumista ja avantouintia. Pidän kirppareista, rintamamiestalon sisustamisesta ja puutarhanhoidosta. Tykkään lukea, kirjoittaa ja maalata tauluja. Aiemmin olen myös laulanut ja näytellyt teatterissa, ratsastanut ja hoitanut eläimiä.

Ajattelen koko elämän olevan oppimista, vaikeuksien kautta voimme kasvaa ihmisinä. Pahan rinnalla kulkee aina hyvä ja päinvastoin, menneisyys vaikuttaa elämäämme, mutta ei sanele tulevaisuuttamme. Positiivinen ajattelu vetää puoleensa positiivista. Vain rakkaus on tärkeää.

Työkokemus

Lue lisää
 • Psykoterapeutti vuodesta 2015, asiakkaina Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaat ja itsemaksavat asiakkaat
 • Toimintaterapeutti vuodesta 1993, asiakkaina lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset monipuolisesti eri yhteistyötahoin, yksilö- ja ryhmäterapiat
 • Työnohjaaja vuodesta 2003, asiakkaina sosiaali- ja terveysala, yksilö- ja ryhmätyönohjaus
 • Yrittäjä vuodesta 2011
 • Kouluttaja

Psykoterapian työkokemusta mm:

 • Masennus, maanis-depressiivisyys
 • Työssä- ja opiskelussa uupuminen
 • Pakko-oireet, syömishäiriöt
 • Ahdistus, paniikkioire
 • Pitkäaikais sairaudet, krooninen kipu, läheisen kuolema
 • Parisuhteen ja perheen ongelmat

Toimintaterapian työkokemusta mm.

 • Lasten toimintaterapia: keskittymisen ongelmat, käyttäytymisen ongelmat, oppimisen haasteet, hahmottamishäiröt, toiminnanohjailun vaikeudet, sosiaalisten taitojen vaikeus, psyykkiset ongelmat jne. Yksilö- ja ryhmäterapia.
 • Aikuisten toimintaterapia: Psyykkisistä ongelmista johtuvat toiminnanohjailun vaikeudet kotona ja sosiaalisisa tilanteissa. Aivovamman jälkeiset haasteet, kuten halvaus, kognitiiviset vaikeudet jne. Käden motoriikan ongelmat. Kehitysvammaisuudesta johtuvat haasteet.

Työnohjaus kokemus mm.

 • Sijaisperheiden vanhemmat, perhekotien ohjaajat, psykiatriset osastojen ohjaajat, kehitysvammaisten osastojen ohjaajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, psykoterapeutit, työpajojen ohjaajat, lastentarhaopettajat

Koulutus

Lue lisää
 • Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
 • Toimintaterapeutti
 • Työnohjaaja
 • Kirjallisuusterapeutti

Opinnot ja tutkinnot

 • Ylikiimingin yläaste, Peruskoulu, 30.5.1987
 • Oulun terveydenhoito oppilaitos, Toimintaterapeutti, (4,5v) 22.12.1993
 • Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Työnohjaaja (32 ov), 28.2.2001-23.5.2003
 • Kemi-Tornio seudun ammattikorkeakoulu, Draamakoulutus (20 ov), 16.1.2003-4.11.2004
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op), 13.9.2010-7.6.2011
 • Jyväskylän kesäyliopisto, Kirjoittamisen perusopinnot (30 op), 18.8.2011
 • Jyväskylän kesäyliopisto, Kirjoittamisen aineopinnot (40 op), 6.11.2012
 • Helsingin yliopisto, Kirjallisuusterapian perusteet (30 op), 15.6.2013
 • Oulun yliopisto, Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus (kolme vuotta), 29.9.2011-6.6.2014

Lisäkoulutukset

Lue lisää

 

 • Oulun sosiaalialan oppilaitoksen aikuiskoulutusosasto, Viittomakielen peruskurssi (35h), 14.3-18.3.1994
 • Joensuun yliopisto, Erityispedagogiikan approbatur (15 ov), 16.9.1994
 • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Muutoskykyisyys ja henkinen kasvaminen seminaari (14h), 10.2-11.2.1997
 • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Vapautunut ilmaisu ja energia kurssi (20h), 3.10-5.10.1997
 • Raudaskylän kristillinen opisto, Terapeuttisen kirjoittamisen ohjaaminen kurssi (15h), 24.11-25.11.2011   
 • Lapin yliopisto, Ratkaisukeskeinen näkökulma työhyvinvointi –koulutus (7h) 24.10.2012
 • Traumaterapiakeskus, Traumamuistojen hoito –koulutus (14h), 20.11-21.11.2013
 • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ratkaisukeskeiset kuvat –menetelmäkoulutus (14h), 15.5 ja 28.5.2013  
 • Kansan sivistystyön Liitto ry, Logoart johdantokurssi 17.4-19.4.2015
 • Mentores, Skeematerapian koulutusohjelma (24h) 17.1.-25.4.2017
 • Limingan Kansanopisto, Taidekoulu, Vapaalinja (19vk) 2.1.-24.5.2017

Palvelut

Terapiassa sinut hyväksytään sellaisena kuin olet. Sinua kuunnellaan ja ymmärretään. Saat uusia näkökulmia asioille, tajuat syy-seuraussuhteita ja annat anteeksi itsellesi ja muille. Löydät ratkaisukeinoja, itsetuntemuksesi lisääntyy, luottamuksesi kasvaa ja välität itsestäsi ja toisista enemmän.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Lue lisää

Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa tulevaisuussuuntautuneisuutta, jossa hyödynnetään asiakkaan voimavaroja tavoitteiden saavuttamiseksi. Psykoterapia on erilaisten mielenterveyden häiriöiden psykologinen hoitomuoto. Siinä on kyse jäsennellystä vuorovaikutuksellisesta prosessista potilaan tai potilaiden ja hoitavan henkilön tai henkilöiden välillä. Menetelmänä psykoterapiassa voidaan käyttää keskustelua tai muuta soveltuvaa menetelmää. 

Psykoterapiassa

 • terapeutin ja asiakkaan välillä on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde
 • sinut hyväksytään sellaisena kuin olet
 • sinua kuunnellaan ja ymmärretään

Parhaimmillaan saat uusia näkökulmia asioille, tajuat syy-seuraussuhteita, opit antamaan anteeksi itsellesi ja muille, löydät ratkaisukeinoja asioihin, itsetuntemuksesi lisääntyy ja opit pitämään itsestäsi ja toisista enemmän.

Työnohjaus

Lue lisää

Työnohjauksessa voidaan purkaa työhön littyviä tunteita luottamuksella. 

Tavoitteena

 • työssäkäymisen jaksaminen
 • ammatillisen kasvun tukeminen
 • itsetuntemuksen paraneminen

Kouluttaminen

Lue lisää

Aiheita:

 • riittävä ja hyvä vanhemmuus
 • lasten ja nuorten kehityksen tukeminen
 • hyvä vuorovaikutus työyhteisössä
 • ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta
 • minä ja voimavarat
 • kirjallisuusterapia itsetuntemuksen välineenä

Kurssit,koulutus- ja virkistyspäivät sekä muut vastaavat ovat esimerkkejä tilanteista, joissa koulutuksia voidaan järjestää. Koulutuksissa on aina yksilöllisesti suunniteltu ohjelma, joka sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia.

Toimintaterapia

Lue lisää

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. 

Toimintaterapia on

 • lääkinnällistä kuntoutusta
 • luottamuksellinen vuorovaikutussuhde tärkeä
 • yksilöllistä ja tavoitteellista
 • ylläpidetään ja parannetaan toimintakykyä
 • etsitään keinoja selvitä mahdollisimman omatoimisesti arkisista tilanteista
 • voidaan tukea itsestähuolehtimista, vuorovaikutusta muiden kanssa, työtä ja opiskelua sekä vapaa-aikaa ja leikkiä

Kirjallisuusterapia

Lue lisää

Kirjallisuusterapia eli sanataideterapia on ekspressiivisiin taideterapioihin eli itseilmaisuun perustuviin terapioihin kuuluva terapiamuoto, jossa käytetään valmista kirjallista aineistoa tai itse tuotettua tekstiä. 

Kirjallisuusterapia

 • terapeuttinen vuorovaikutusprosessi
 • hyödynnetään jokovalmista kirjallista aineistoa tai itsetuotettua tekstiä
 • taideterapeuttinen menetelmä, johon voidaan yhdistää myös muita luovia ja toiminnallisia menetelmiä
 • tavoitteena usein itsetuntemuksen ja itseilmaisun lisääminen, vuorovaikutusken kehittyminen tai rentoutuminen
 • voi herättää muutokseen johtavan oivalluksen
 • ei kiinnitä huomiota kieliopillisiin asioihin
 • yksilö- tai ryhmämuotoista
 • voidaan käyttää psykoterapian, toimintaterapian, työnohjauksen tai muun kasvun tukena

Hinnasto

 • Yksilö psykoterapia 75€/45min (kuntoutuspsykoterapia Kela-korvattava, Kela-korvaus 57,60€/45min, omavastuun osuus 17,40€)
 • Tutustumiskäynti 40€/45min
 • Yksilö työnohjaus 80€/45 min, 90€/60min, 110€/90min
 • Ryhmä työnohjaus alkaen 190€/90min, pyydä tarjous
 • Toimintaterapia, kirjallisuusterapia ja koulutukset sopimuksen mukaan

Kuluihin lisätään 0,41€/km tapaamisen ollessa Oulun kaupungin ulkopuolella.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta tai soittamalla.