Terapia Valo

Psykoterapiaa, toimintaterapiaa, kirjallisuusterapiaa, työnohjausta ja koulutusta Oulussa

Terapiassa:
sinut hyväksytään sellaisena kuin olet
sinua kuunnellaan ja ymmärretään
saat uusia näkökulmia asioille
tajuat syy-seuraussuhteita
annat anteeksi itsellesi ja muille
löydät ratkaisukeinoja
itsetuntemuksesi lisääntyy
luottamuksesi kasvaa
välität itsestäsi ja toisista enemmän

Marika Salonurmi
psykoterapeutti, toimintaterapeutti, kirjallisuusterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja
Terapia Valo


”Tänään olen oma itseni. Hyväksyn sen mitä en voi muuttaa, ja teen parhaani missä voin. Askel kerralla opin rakastamaan itseäni.”

Terapeutti Marika Salonurmi


Mielenkiintoinani ovat luovat toiminnat ja toiminnalliset menetelmät, sekä luonto. Näitä menetelmiä voidaan käyttää kuntoutuksen tai kasvun tukena asikkaan niin halutessa. Tärkeintä on kuitenkin terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutussuhde.


Olen syntynyt Haapajärvellä vuonna 1971. Olen puoliso, äiti ja mummo. Harrastan luonnossa vaeltamista, valokuvausta, nuotiolla istumista ja avantouintia. Pidän kirppareista, rintamamiestalon sisustamisesta ja puutarhanhoidosta. Tykkään lukea, kirjoittaa ja maalata tauluja. Aiemmin olen myös laulanut ja näytellyt teatterissa, ratsastanut ja hoitanut eläimiä.

Ajattelen koko elämän olevan oppimista, vaikeuksien kautta voimme kasvaa ihmisinä. Pahan rinnalla kulkee aina hyvä ja päinvastoin, menneisyys vaikuttaa elämäämme, mutta ei sanele tulevaisuuttamme. Positiivinen ajattelu vetää puoleensa positiivista. Vain rakkaus on tärkeää.


Työkokemus

Koulutus

Lisäkoulutukset


Palvelut

Ratkaisukeskeinen psykoterapia Työnohjaus Kouluttaminen Kirjallisuusterapia Toimintaterapia


Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa tulevaisuussuuntautuneisuutta, jossa hyödynnetään asiakkaan voimavaroja tavoitteiden saavuttamiseksi. Psykoterapia on erilaisten mielenterveyden häiriöiden psykologinen hoitomuoto. Siinä on kyse jäsennellystä vuorovaikutuksellisesta prosessista potilaan tai potilaiden ja hoitavan henkilön tai henkilöiden välillä. Menetelmänä psykoterapiassa voidaan käyttää keskustelua tai muuta soveltuvaa menetelmää.

Psykoterapiassa
 • terapeutin ja asiakkaan välillä on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde
 • sinut hyväksytään sellaisena kuin olet
 • sinua kuunnellaan ja ymmärretään
Parhaimmillaan saat uusia näkökulmia asioille, tajuat syy-seuraussuhteita, opit antamaan anteeksi itsellesi ja muille, löydät ratkaisukeinoja asioihin, itsetuntemuksesi lisääntyy ja opit pitämään itsestäsi ja toisista enemmän.

Palvelut

Ratkaisukeskeinen psykoterapia Työnohjaus Kouluttaminen Kirjallisuusterapia Toimintaterapia


Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa.

Toimintaterapia on
 • lääkinnällistä kuntoutusta
 • luottamuksellinen vuorovaikutussuhde tärkeä
 • yksilöllistä ja tavoitteellista
 • ylläpidetään ja parannetaan toimintakykyä
 • etsitään keinoja selvitä mahdollisimman omatoimisesti arkisista tilanteista
 • voidaan tukea itsestähuolehtimista, vuorovaikutusta muiden kanssa, työtä ja opiskelua sekä vapaa-aikaa ja leikkiä

Palvelut

Ratkaisukeskeinen psykoterapia Työnohjaus Kouluttaminen Kirjallisuusterapia Toimintaterapia


Kirjallisuusterapia eli sanataideterapia on ekspressiivisiin taideterapioihin eli itseilmaisuun perustuviin terapioihin kuuluva terapiamuoto, jossa käytetään valmista kirjallista aineistoa tai itse tuotettua tekstiä.

Kirjallisuusterapia
 • terapeuttinen vuorovaikutusprosessi
 • hyödynnetään jokovalmista kirjallista aineistoa tai itsetuotettua tekstiä
 • taideterapeuttinen menetelmä, johon voidaan yhdistää myös muita luovia ja toiminnallisia menetelmiä
 • tavoitteena usein itsetuntemuksen ja itseilmaisun lisääminen, vuorovaikutusken kehittyminen tai rentoutuminen
 • voi herättää muutokseen johtavan oivalluksen
 • ei kiinnitä huomiota kieliopillisiin asioihin
 • yksilö- tai ryhmämuotoista
 • voidaan käyttää psykoterapian, toimintaterapian, työnohjauksen tai muun kasvun tukena

Palvelut

Ratkaisukeskeinen psykoterapia Työnohjaus Kouluttaminen Kirjallisuusterapia Toimintaterapia


Työnohjauksessa voidaan purkaa työhön littyviä tunteita luottamuksella.

Tavoitteena
 • työssäkäymisen jaksaminen
 • ammatillisen kasvun tukeminen
 • itsetuntemuksen paraneminen

Palvelut

Ratkaisukeskeinen psykoterapia Työnohjaus Kouluttaminen Kirjallisuusterapia Toimintaterapia


Aiheita:
 • riittävä ja hyvä vanhemmuus
 • lasten ja nuorten kehityksen tukeminen
 • hyvä vuorovaikutus työyhteisössä
 • ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta
 • minä ja voimavarat
 • kirjallisuusterapia itsetuntemuksen välineenä
 • yms
Kurssit,koulutus- ja virkistyspäivät sekä muut vastaavat ovat esimerkkejä tilanteista, joissa koulutuksia voidaan järjestää. Koulutuksissa on aina yksilöllisesti suunniteltu ohjelma, joka sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia.

Hinnasto

Kuluihin lisätään 0,41€/km tapaamisen ollessa Oulun kaupungin ulkopuolella.

Yhteystiedot

Terapia Valo
050-4130469
marika.salonurmi(a)gmail.com
Y-tunnus: 1265892-6

Vastaanottoni sijaitsee Oulun Myllyojalla:
Soratie 25, 90650 Oulu


Vaihtoehtoisesti voimme myös tavata asiakkaan kotona, työpaikalla, luonnossa tai muussa ympäristössä.